Kom igång

 

Att stämma

Folk frågar ofta: Hur är en ukulele stämd? Svaret är - precis som en gitarr! Dvs, dom fyra tunnaste strängarna - lägre stämda förstås men med samma inbördes intervall. Det unika och märkliga är ukulelens fjärde sträng. Istället för att vara den tjockaste, är den lika tunn som den första! Tonen blir därför en oktav högre än den "borde"! Detta ger fler fördelar -klangen blir tät och sammanhållen, men det ger också en harmonisk flexibilitet! Man kan lätt leka med toner på "toppen" i ackordet... Antingen med 1:a eller 4:e strängen - spela t.ex D - D+ och D6! Jämför sedan med E - E+ och E6

På ukulelesajten stämmer jag ukulelen i A-D-F#-H och ni kommer säkert att komma i kontakt med andra sätt att stämma, men detta är den stämning jag rekomenderar.

Klicka på den ton du vill lyssna på: [ A | D | F# | B ]

Du kan självklart också stämma från pianot (om det finns ett tillhands).
Då är det följande tangenter som gäller, och det C i mitten på pianot som du skall gå efter.

piano.gif - 2383 Bytes

 

Här kan du höra ett smakprov...